Schools » Bradford Elementary

Bradford Elementary

Welcome to the Bradford Elementary School Page!
 
Principal:  Mrs. Patti Stevens
email:pstevens@bradford.k12.ar.us
       
Secretary:  Mrs. Paula Boyce
email: pmboyce@bradford.k12.ar.us
 
Phone:  501-344-8245
Fax:  501-344-8245